Stichting Toer van Schayk

Toer van Schayk is een der grootste danskunstenaars van Nederland en heeft een omvangrijk oeuvre opgebouwd als beeldend kunstenaar, kostuum-en decorontwerper en choreograaf. Het is van groot cultureel belang de neerslag van zijn aanzienlijke talenten in de vorm van kunstwerken, kostuums, decorontwerpen, choreografieŽn voor de toekomst zeker te stellen en dit culturele erfgoed voor latere generaties toegankelijk te houden evenals de reproductie van de balletwerken. Om hiervoor een juridisch kader te bieden is de Stichting opgericht.
Toer van Schayk heeft sinds 1965 vele balletten gechoreografeerd, evenals talloze decor-en kostuumontwerpen, die dreigen verloren te gaan voor volgende generaties. STICHTING TOER VAN SCHAYK stelt het culturele erfgoed veilig van choreograaf Toer van Schayk door het te inventariseren en onder te brengen in een productiearchief.
Door het culturele erfgoed van Toer van Schayk in de vorm van een productiearchief te conserveren zijn er voor volgende generaties reconstructies mogelijk en blijft het belangrijke werk van Toer van Schayk bewaard.
Verder zal al het beeldmateriaal van de diverse balletten van Toer van Schayk onderdeel uitmaken van het archief.

Stichtingsbestuur

Edzard Gelderman, raadsheer (voorzitter)
Marie-Jeanne van HŲvell tot Westerflier (secretaris/penningmeester)
Bruno Barat, oud-danser en galeriehouder (bestuurslid)
Rachel Beaujean, hoofd artistieke staf Nationale Ballet (bestuurslid)
Mira van Slooten, ex-danseres (bestuurslid)
Elisabeth Beelaerts van Blokland- van Schaijk, directeur/bestuurslid Gravin van Bylandt Stichting, zusje van Toer van Schaijk (bestuurslid)

De stichting hecht grote waarde aan de publieke toegankelijkheid van haar activiteiten; de website www.toervanschayk.nl is een belangrijk medium. Jonge makers (dansers ťn choreografen), fan, evenals kunstliefhebbers en andere geÔnteresseerden kunnen op deze website terecht voor actuele informatie over Toer van Schayk en zijn werk (o.a. recente speellijst, geschiedenis, databank, videofragmenten, voorstellingsfoto's). De website is voortdurend in ontwikkeling.

Het voormalige Theater Instituut Nederland ondersteunde de stichting met advies t.b.v. conservering en registratie.

STICHTING TOER VAN SCHAYK heeft een culturele ANBI status.

Steun stichting Toer van Schayk

Het is van groot cultureel belang de neerslag van zijn aanzienlijke talenten in de vorm van kunstwerken, kostuums, decorontwerpen, choreografieŽn voor de toekomst zeker te stellen en dit culturele erfgoed voor latere generaties toegankelijk te houden evenals de reproductie van de balletwerken.
De Stichting zet zich in de vele originele decor-kostuumontwerpen, evenals de balletchoreografieŽn te conserveren, catalogiseren en te digitaliseren om deze uiteindelijk voor publiek toegankelijk te maken. De website zal steeds onderhouden en geactualiseerd worden.

Uw financiŽle steun is meer dan welkom!

IBAN NL49 TRIO 0391 1128 56
BIC Code TRIO NL 2U
K.v.K. 65169786

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

STICHTING TOER VAN SCHAYK heeft een culturele ANBI status, Algemeen Nut Beogende Instelling.