homeToer van SchaykStichtingSteun onsContact
STICHTING TOER VAN SCHAYK
Toer van Schayk is een der grootste danskunstenaars van Nederland en heeft een omvangrijk oeuvre opgebouwd als beeldend kunstenaar, kostuum-en decorontwerper en choreograaf. Het is van groot cultureel belang de neerslag van zijn aanzienlijke talenten in de vorm van kunstwerken, kostuums, decorontwerpen, choreografieën voor de toekomst zeker te stellen en dit culturele erfgoed voor latere generaties toegankelijk te houden evenals de reproductie van de balletwerken. Om hiervoor een juridisch kader te bieden is de Stichting opgericht.
Toer van Schayk heeft sinds 1965 vele balletten gechoreografeerd, evenals talloze decor-en kostuumontwerpen, die dreigen verloren te gaan voor volgende generaties. STICHTING TOER VAN SCHAYK stelt het culturele erfgoed veilig van choreograaf Toer van Schayk door het te inventariseren en onder te brengen in een productiearchief.
Door het culturele erfgoed van Toer van Schayk in de vorm van een productiearchief te conserveren zijn er voor volgende generaties reconstructies mogelijk en blijft het belangrijke werk van Toer van Schayk bewaard.
Verder zal al het beeldmateriaal van de diverse balletten van Toer van Schayk onderdeel uitmaken van het archief.

STICHTINGSBESTUUR
Edzard Gelderman, raadsheer (voorzitter)
Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier (secretaris/penningmeester)
Bruno Barat, oud-danser en galeriehouder (bestuurslid)
Rachel Beaujean, hoofd artistieke staf Nationale Ballet (bestuurslid)
Mira van Slooten, ex-danseres (bestuurslid)
Elisabeth Beelaerts van Blokland- van Schaijk, directeur/bestuurslid Gravin van Bylandt Stichting, zusje van Toer van Schaijk (bestuurslid)

De stichting hecht grote waarde aan de publieke toegankelijkheid van haar activiteiten; de website www.toervanschayk.nl is een belangrijk medium. Jonge makers (dansers én choreografen), fan, evenals kunstliefhebbers en andere geïnteresseerden kunnen op deze website terecht voor actuele informatie over Toer van Schayk en zijn werk (o.a. recente speellijst, geschiedenis, databank, videofragmenten, voorstellingsfoto's). De website is voortdurend in ontwikkeling.

Het voormalige Theater Instituut Nederland ondersteunde de stichting met advies t.b.v. conservering en registratie.

STICHTING TOER VAN SCHAYK heeft een culturele ANBI status.