Jaarrekening Stichting Toer van Schayk over het jaar 2017
Triodosbank

1. Rendement Rekening NL23 TRIO 2024 9846 22

Inkomsten:
€ 0,00

Uitgaven:

€ 1.100 (naar zakenrekening)

Saldo 16.01.2018:
€ 0,82


2. Zaken-betaalrekening NL49 TRIO 0391 1128 56

Inkomsten:
overboeking van rendementsrekening € 1.100

Totaal inkomsten: € 1.100

Uitgaven:

Kosten aanpassingen website Toer van Schayk:
18.03.2017: € 18,15
30.04.2017: € 25,64
14.04.2017 (domeinnaam): € 24,20
16.01.2018: € 36,30

Kwartaalkosten Triodos bank:
01.04.2017: € 25,64
01.07.2017: € 25,57
01.10.2017: € 25,64
01.01.2018: € 25,50

Reiskosten secretaris Amsterdam-Zwolle gesprek Fundatie: € 22,00

Bronsgieter J.L. Hambeukers beeld Krijger: € 4.120,05

Totaal uitgaven: € 4.348,69

Saldo
16.01.2018:
€ 399,32