Jaarrekening Stichting Toer van Schayk over het jaar 2016
Triodosbank

1. Rendement Rekening NL23 TRIO 2024 9846 22

Inkomsten:
€ 1.600 (steunfonds Eva)

Uitgaven:

€ 500 (naar zakenrekening)

Saldo 31.12.2016:
€ 1.100,-


2. Zaken-betaalrekening NL49 TRIO 0391 1128 56

Inkomsten:
overboekingen steunfonds Eva: € 740,-
overboeking van rendementsrekening (Eva) € 500,-
Giften cadeau Toer 80: € 4.197

Totaal inkomsten: € 5.437

Uitgaven:

Kamer van Koophandel € 50,
Notaris Hamans Blocks (oprichting Stichting) € 305, 71
Website Larissa Neslo (all-in) € 515,
Filmatelier den Haag (2e website actualiseren) € 772, 89
Walburgpers 3 boeken (van cadeau Toer) € 52, 32
Kosten Triodosbank totaal 2016 € 87, 51

Totaal uitgaven: € 1.783, 43


Inkomsten van 2 rekeningen: € 5.437 (zakenrekening) + €1.100
(rendementsrekening) = € 6.537,00

Minus Uitgaven: € 1.783,43 = € 4.753,57

Cadeau Toer: € 4.197 – (boeken Walburgpers) € 52,32 = € 4144,68

Totaal € 4.753,57 – € 4144,86 (cadeau Toer ) = € 608,89